Big 9 Alpine Ski Champions
2012 – 13    -   MANKATO WEST
2013 – 14    -   MANKATO WEST
2014 – 15    -   MANKATO WEST
2015 – 16    -   MANKATO WEST
2016 – 17    -   MANKATO WEST
2017 – 18    -   MANKATO WEST
2018 – 19    -   MANKATO WEST
2019 – 20    -   MANKATO WEST
2020 – 21    -   MANKATO WEST
2021 – 22    -   MANKATO EAST, MANKATO WEST